Statistika i Racunovodstvo Casovi

STATISTIKA

&

RAČUNOVODSTVO

Časovi iz statistike

Časovi iz računovodstva

Seminarski, maturski i diplomski radovi

Pripremni i dopunski časovi

Pomoć pri učenju

Uspešno i brzo!

  • Časovi računovodstva i statistike srednjoškolcima i studentima viših skola i fakulteta
  • Pojedinačni časovi
  • Mogućnost rada u grupi
  • Rešavanje zadataka u najkraćem roku
  • Efektivna i efikasna izrada seminarskih i maturskih radova

Način rada


Sa studentima / učenicima

Pojedinačan rad/čas

Rad u grupama sa 2 - 4 polaznika

Po planu i programu fakulteta / škole

Besplatne konsultacije za polaznike

Efikasna i efektivna izrada seminarskih i maturskih radova

...Statistika...


World Poverty Statistics
World Poverty Statistics
World Poverty Statistics
World Poverty Statistics
World Poverty Statistics
World Poverty Statistics
World Poverty Statistics
World Poverty Statistics
World Poverty Statistics

Škole i fakulteti


Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

Filozofski fakultet / Psihologija, Andragogija, Defektologija

Filozofski fakultet / Psihologija, Andragogija, Defektologija

Megatrend Džon Nezbit

Megatrend Džon Nezbit

Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet

Geografski fakultet

Geografski fakultet

Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet

Sumarski fakultet

Šumarski fakultet

Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Metropoliten

Metropoliten

FEFA Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju

FEFA Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju

Pravno birotehnicka skola

Pravno birotehničke škole

Univerzitet Singidunum

Univerzitet Singidunum

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije

Visoka turisticka skola

Visoka turistička škola

Beogradska politehnika

Beogradska politehnika

Beogradska poslovna škola

Beogradska poslovna škola

Ekonomska skola

Ekonomske škole